Вересень 12, 2011 0 580 Переглядів

Шановні батьки! Дорогі брати та сестри

З огляду на те, що починається новий навчальний рік, хочемо повідомити вас про порядок викладання предмету «Основи християнської етики» для учнів загальноосвітніх шкіл.


На виконання доручення Президента України від 8 липня 2005р. №1- 1/657 щодо подолання морально-духовної кризи суспільства Міністерством освіти та науки України створена спеціальна комісія для розроблення змісту нових факультативних курсів духовно-морального спрямування. До її складу увійшли представники різних християнських конфесій, педагоги, філософи, вчителі.

Водночас з метою дотримання статті 35 Конституції України щодо «права кожного на свободу світогляду і віросповідання» Міністерством освіти і науки видано наказ №435 від 26.07.05р., яким передбачено, надати батькам право вибору вивчення дітьми, починаючи з 2005/2006 навчального року, предмету «Етика» у 5-6класах, факультативних курсів «Основи християнської етики».

Викладання курсу «Основи християнської етики» здійснюється на факультативних засадах за наявності відповідного бажання та волевиявлення з боку батьків (батьками пишеться заява щодо вибору факультативного курсу «Основи християнської етики» на ім’я директора загальноосвітнього навчального закладу).

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки від 20.02.2002р. №128 та листа заступника Міністра освіти і науки від 18.08.2005р. №1/9-436 для запровадження такого викладання у міській місцевості необхідно 8 бажаючих учнів, а у сільській місцевості – 4 учня. Групи комплектуються з одного або паралельних класів.

Навчально-методичне забезпечення з курсу «Основи християнської етики»:

  • Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування
  • Програма курсу «Основи християнської етики» для 5-6класів (надруковано в газеті «Історія України», журналі «Історія в школах України» та окремою брошурою (автори – представник 9 церков);
  • Програма курсу «Основи християнської етики» для 1-4 та 7-11 класів (авторський колектив під керівництвом Жуковського В.М.), рекомендовано Міністерством освіти та науки України;
  • Щорічні методичні рекомендації стосовно вивчення курсу «Основи християнської етики» (видрукувано окремою брошурою та надруковано у фахових виданнях;
  • Підручники «Основи християнської етики» для 5 і 6 класу (автор Жуковський В.М. та ін..), рекомендовано Міністерством освіти та науки України;
  • Підручник для 6 класу (автор Г.Сохань), рекомендовано Міністерством освіти та науки України;
  • Хрестоматія та робочий зошит для учня, методичний посібник для вчителя. 

Навчально-методичне забезпечення з курсу «Християнська етика в українській культурі для учнів 1-х класів ЗНЗ»:

  • Підручники «Християнська етика в українській культурі. 1-4-й класи.
  • Робочий зошит «Християнська етика в українській культурі. Дорога добра. 1 клас»

А також до курсу:

  • Посібники «Хто придумав оцей світ» для дітей віком 6-7років, «Перемагай зло добром» – 8 років, «Найкраще творіння» – 9 років (автор Шевчук М.Д.), схвалено Міністерством освіти та науки для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

З навчально-методичними матеріалами і документацією, щодо курсів християнської етики, можна ознайомитися на сайті МОН http://www.mon.gov.ua

Згідно Закону України «Про загальну середню освіту» викладати предмет «Основи християнської етики» можуть вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які мають документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Зав. відділом дитячого служіння ЦХВЄУ, Л.Оніщук

Попередня Християнська етика
Наступна Гуртки за інтересами

Вам також може сподобатися

Християнська етика

Християнська етика

Документи Концепція Християнської етики Посібники Посібник для 5 класу загальноосвітніх