Березень 19, 2019 0 1599 Переглядів

Який порядок проведення перевірок релігійних організацій?

Відповідає юрист УЦХВЄ
Олександр Йовжій:

Порядок проведення перевірок релігійних організацій визначається Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». А також додатковими нормативно-правовими актами: Податковим кодексом України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Серед контролюючих органів, які можуть прийти до релігійної організації на перевірку, є Державна фіскальна служба України, Управління державної служби України з питань праці, Пенсійний фонд України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Дізнатися, чи є ваша релігійна організація у переліку планових чи позапланових перевірок на 2019 рік, можна на сайті «Вкурсі», за посиланням  https://vkursi.pro/News/Content/onovlennia-planu-hrafika-perevirok-dfsu-stanom-na-lypen-477250.

Ваші інтереси під час перевірки

Контролюючі органи під час перевірок зобов’язані керуватися ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»:

 • обов’язковим трактуванням положень нормативних актів в інтересах релігійної організації;
 • забороною вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів та їх частин;
 • порядком формування та затвердження планів перевірок, порядком розробки та затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від ведення господарської діяльності;
 • порядком та строками повідомлення про проведення планових перевірок і частоти їх проведення;
 • обов’язково повідомити про підставу проведення позапланової перевірки;
 • порядком оформлення документів для проведення перевірок та вимог до таких документів;
 • мінімальним обсягом прав суб’єктів господарювання під час проведення перевірки.

 

ВИДИ ПЕРЕВІРОК

Перевірки можуть бути плановими та позаплановими, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в ін.

ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», визначає загальні принципи і правила проведення всіх перевірок:

 • Перевірки проводяться за місцем здійснення господарської діяльності підприємства, або його підрозділів. Також можуть проводитися у приміщенні контролюючого органу, якщо це прямо передбачено законодавством.
 • Планові та позапланові перевірки здійснюються у робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Часткове чи повне зупинення діяльності підприємства можливе виключно за рішенням суду.
 • Контролюючі органи та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення перевірки засобами аудіо- та відеотехніки.
 • Під час проведення перевірок контролюючим органам заборонено вилучати оригінали документів, комп’ютери чи їх частини.
 • Перевірка проводиться тільки у присутності керівника підприємства чи уповноваженої ним особи.
 • Забороняється притягувати до відповідальності посадових осіб суб’єкта господарювання за відмову надавати пояснення щодо діяльності суб’єкта господарювання (ч.4 ст.12 Закону №877).
 • Перед проведенням перевірки контролер повинен внести запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу на підприємстві);
 • Під час проведення перевірок контролюючі органи зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів перевірки. Такі форми актів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах контролюючих органів.

Зверніть увагу!
Релігійна організація має право не допускати посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, якщо контролюючий орган не затвердив та не оприлюднив на власному офіційному веб-сайті уніфіковану форму акта, в якій передбачено перелік питань, що підлягають перевірці.

 

ПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ

Планові перевірки здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються контролюючим органом не пізніше першого грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Інформація про плани, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах контролюючих органів.

Якщо підприємство потрапило до планів декількох контролюючих органів, то в такому випадку вони одночасно проводять комплексну перевірку. План проведення комплексних перевірок оприлюднюється на сайті Держрегслужби (http://www.drs.gov.ua/).

Контролюючий орган зобов’язаний повідомити релігійну організацію про проведення перевірки за 10 днів шляхом направлення рекомендованого листа та/або за допомогою електронної пошти або особисто під розписку керівнику.

В повідомленні обов’язково має бути зазначено:

 • дата початку та дата закінчення здійснення перевірки;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, діяльність яких перевірятиметься;
 • найменування контролюючого органу.

Зверніть увагу!
Якщо контролюючий орган вчасно не надіслав чи не вручив повідомлення про проведення планової перевірки, то підприємство може не допустити його до її проведення.

Строки перевірки – не можуть перевищувати десяти робочих днів. Продовження строку не допускається.

ПОЗАПЛАНОВІ ПЕРЕВІРКИ

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, які стали підставою для призначення перевірки.

Вихід контролюючого органу за предмет позапланової перевірки є підставою для припинення такої перевірки (абз.10 ч.1 ст.6 та абз.24 ч.1 ст.10 Закону №877).

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

Не залежно від того, яку перевірку прийшов проводити інспектор, у нього повинні бути такі документи:

 1. Службове посвідчення, яке він пред’являє керівнику релігійної організації або уповноваженій особі до початку проведення перевірки.
 2. Посвідчення (направлення) на проведення перевірки.

У посвідченні (направленні) обов’язково має бути зазначено:

 • Найменування контролюючого органу.
 • Найменування суб’єкта господарювання, щодо якого проводиться перевірка.
 • Місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу.
 • Номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого проводиться перевірка.
 • Перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові.
 • Дата початку та дата закінчення перевірки.
 • Планова перевірка чи позапланова.
 • Підстави для проведення перевірки.
 • Предмет перевірки.
 • Інформація про попередню перевірку (тип заходу і строк його проведення).

Копія посвідчення (направлення) обов’язково надається під розписку керівнику підприємства, або уповноваженій особі, перед початком перевірки.

 1. Для проведення позапланових перевірок на підставі скарги фізичної особи контролюючий орган також повинен вручити керівнику релігійної організації копію погодження Державної регуляторної служби на проведення цієї перевірки. Цей пункт не стосується перевірок, на які не поширюється мораторій, введений Законом №1728.

Зверніть увагу!
Відсутність будь-якого із вказаних документів є законною підставою для недопуску до проведення перевірки.

 ПІДСТАВИ НЕДОПУСКУ

Звичайна перевірка може закінчитися для релігійної організації негативними наслідками – штрафом. Звичайно, ці наслідки легше попередити, ніж боротися з ними.

Тому підсумуємо перелік підстав для недопуску контролюючого органу до проведення перевірки:

 • Планова перевірка обов’язково повинна бути включена в річний план. Відсутність інформації про перевірку на офіційному веб-сайті контролюючого органу може бути підставою для недопуску інспектора.
 • Немає повідомлення – немає перевірки. Контролюючий орган зобов’язаний повідомити підприємство за 10 днів до початку планової перевірки. Відсутність такого повідомлення, або недодержання його форми, є підставою для недопуску.
 • У контролера повинні бути повноваження, які підтверджуються службовим посвідченням, та посвідченням (направленням) на проведення перевірки, якому має передувати наказ контролюючого органу про проведення перевірки.
 • Якщо порушено періодичність проведення перевірок, інспектора також можна не допускати. Це ж стосується і тривалості перевірки.
 • Для позапланової перевірки обов’язково має бути підстава, та в деяких випадках схвалення Державної регуляторної служби. Відсутність підстави, або погодження – законна можливість не допустити інспектора.
 • Заборонено проводити позапланову перевірку двічі з одних і тих самих підстав, а також з підстав, не передбачених Законом №877 (або іншим профільним законом).

Важливо не тільки знайти законну підставу для недопуску, а і правильно її зафіксувати. Тому не забувайте про право фіксувати перевірку на камеру, будьте кмітливі та знаходьте можливість отримати копії чи фото документів, оформлених з порушеннями.

Попередня ЗВЕРНЕННЯ РАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ УКРАЇНИ З НАГОДИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 РОКУ
Наступна АНОНС: Полтавська богословська семінарія проведе симпозіум поклоніння

Вам також може сподобатися

Юридична консультація

Як оформити альтернативну службу?

Відповідає  юрист УЦХВЄ Олександр Йовжій: Legalce@gmail.com, тел. 098-311-30-94      Моєму

Юридична консультація

Як переоформити Дім молитви з фізичної особи на юридичну?

Свого часу наша церква купила будівлю, оформила її на фізичну особу і постійно використовувала приміщення як Дім молитви для проведення богослужінь. Наразі постала необхідність «переписати» майно

Юридична консультація