Січень 21, 2010 0 2366 Переглядів

Звіт відділу дитячого служіння ЦХВЄУ за період 2006-2010р.

Метою роботи відділу є: 

–    донести Вістку спасіння до кожної дитини на Україні та через вивчення Біблії і християнське виховання дітей, залучити їх до церковного життя і служіння Богові.

Для досягнення поставленої мети  Відділ дитячого служіння ЦХВЄУ виконує такі завдання:

– налагодження співпраці зі служителями церков;
– збір та аналіз інформації щодо становища дітей на Україні; 
– навчання та підготовка команди працівників для дитячого служіння; 
– розвиток різних видів дитячого служіння в церквах ЦХВЄУ;
– співпраця з батьками у вихованні дітей через служителів церков;
– створення та видавництво навчально-методичної літератури;
– розвиток матеріально-технічної бази для проведення дитячих заходів;
– налагодження та розвиток міжконфесійної співпраці щодо навчання та виховання дітей на принципах християнської моралі та в напрямку соціального служіння;
– налагодження співпраці з державними та громадськими організаціями, які працюють серед дітей.

    Діяльність роботи відділу дитячого служіння регламентується «Положенням про відділ ДС», а координує роботу сестра Лариса Оніщук. В структуру відділу входять відділи дитячого служіння обласних об’єднань ЦХВЄУ, діяльність яких координується керівником обласного значення. 
У відділі дитячого служіння всеукраїнського значення діє Педрада з 9 чол., в обов’язки якої входить: вироблення бачення та стратегії розвитку дитячого служіння, планування, контроль та аналіз роботи відділу. 
Підготовка та навчання працівників дитячого служіння здійснюється на конференціях, семінарах, тренінгах, що проходять в помісних церквах,  на  обласному, регіональному  та всеукраїнському рівні. Щороку відбуваються окремі семінари для працівників християнських дитячих таборів, дитячих євангелистів, християн-педагогів та соціальних працівників на всеукраїнському рівні.
Періодично (1 раз на 4 роки, або й частіше) відділ проводить навчання для  підготовки інструкторів недільної школи.
    Постійно, в областях проходять підготовчі курси для навчання вчителів недільної школи.
    Багато уваги приділяється навчанню дітей в НШ та проведенню євангелізаційних заходів серед дітей. Зокрема, за останні два роки звітного періоду більше допомоги надається тим обласним об’єднання, де мало церков та слабо організовано дитяче служіння. Так, працівниками відділу, спільно із студентами КБІ, було проведено євангелізаційні табори в Луганській області та Криму з метою відкриття нових недільних шкіл та сприяння розвитку дитячого служіння в церквах області. І надалі плануємо підтримувати церкви тих регіонів, де немає дитячого служіння, або воно погано організовано і де нараховується невелика кількість церков  в об’єднанні, а саме: проводити навчання з підготовки вчителів, євангелізаційні дитячі заходи, направляти команди для літніх таборів та, по можливості, надавати матеріальну підтримку.
    Працівники відділу приймали участь у науково-практичних конференціях, які проходили на державному рівні з питань: викладання християнської етики в загальноосвітніх навчальних закладах та відкриття християнських загальноосвітніх шкіл, організація соціальної роботи серед дітей на Україні.
    Представники відділу приймають участь в міжконфесійних та державних проектах: 
–   входять до складу Громадської ради з освітніх питань, яка діє при МОН, в робочу групу по написанню програми  з «Основ християнської етики» для загальноосвітніх навчальних закладів; 
–   співпрацюємо з  місіями «Служіння поколінням», «ТЄД», «Абетка життя» у напрямку євангелізації дітей та навчання в НШ,
–   співпрацюємо з міжнародною асоціацією християнських молодіжних таборів у плані навчання та методичного забезпечення як працівників таборів так і дітей, 
–   також приймали участь у конференції Міжнародної асоціації християнських шкіл, діяльність якої спрямована на навчання педагогів-християн та відкриття християнських шкіл.
Крім того, працівники відділу задіяні в багатьох соціальних проектах, зокрема, пройшли навчання в місіях «Агапе», «АСЕТ», «Відродження», ГО «Наша спадщина», та проводять  профілактичні програми  серед дітей та молоді в загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих колоніях, притулках, реабілітаційних центрах. 

Статистичні дані за період 2006 -2010 року:

– 78 інструкторів Недільних шкіл (викладачі, методисти) пройшли навчання при Відділі дитячого служіння, з них 65 чоловік задіяні у служінні: проводять навчання вчителів НШ, викладають у біблійних закладах та розробляють методичні матеріали для недільної школи, християнських таборів, гуртків, соціальної роботи з дітьми.
– 1113 вчителів недільної школи пройшли навчання на курсах вчителів за звітний період з 2006 по 2010р.;
– 3649 вчителів  НШ працюють з дітьми в дитячому служінні за даними на 1.01.2010р.;
– 1323 недільних шкіл діє при церквах ХВЄ;
– 40707 дітей навчаються в Недільних школах ЦХВЄУ (станом на 1.01.2010р.);
– близько 100 християнських дитячих таборів (денні, стаціонарні, «дитячий майданчик») проводять церкви ХВЄ для дітей щорічно;
– щорічно від 8000 до 10000 дітей мали можливість відпочивати та навчатися в християнських таборах ЦХВЄУ з 2006 по 2010рр.
– 27 дитячих будинків та реабілітаційних центрів відкрито церквами ХВЄУ, в яких перебувають біля 300 вихованців;
– 15402 дітей охоплено різними соціальними проектами, які проводять церкви ХВЄ, а саме: проведення благодійних обідів, надання духовної  та матеріальної допомоги учням шкіл-інтернатів, вихованцям дитячих притулків та реабілітаційних центрів, та дітям з неблагополучних родин, сиротам, 
– протягом тривалого часу працівники дитячого служіння працюють серед вихованців дитячих колоній (Вінниця, Павлоград, Бережани, т.і.), надаючи духовну-просвітницьку  та матеріальну підтримку для них;
– членами церков ХВЄУ утворено десятки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, котрі взяли на виховання дітей-сиріт. 
    
Хочеться зауважити недоліки, які мали місце в дитячому служінні протягом звітного періоду, зокрема:

–    не вистачає працівників для роботи серед дітей – все менше людей згоджуються нести певне служіння в церкві, або перед працівником постає вибір:  служіння чи робота, бо поєднати неможливо;
–    відсутність обласних керівників дитячого служіння в деяких областях (Кіровоградська, Черкаська);
–     малоефективна робота деяких обласних координаторів дитячого служіння через довгу відсутність, велику завантаженість на рівні церкви – для області не вистачає часу та невміння організувати роботу;
–    низький рівень проведення навчання для дітей в НШ через низький рівень підготовки вчителів;
–    зменшилась кількість недільних шкіл (-31 нш) за період з 2006р. по 2010р.– є випадки закриття НШ через відсутність дітей в церкві; 
–    однією з вагомих причин закриття НШ є відсутність євангелізаційної роботи серед дітей, яку мала б проводити церква, а також відсутність на церковну рівні навчання для батьків про те, як важливо формувати в дітей навичку  приходити в церкву;
–    недостатня підтримка, як духовна так і матеріальна, дитячих працівників служителями церкви – незацікавленість, відсутність душеопікунства для працівників;
–    недооцінювання важливості дитячого служіння для розвитку церкви  пасторами та керівниками обласного рівня.
Але ми особливо вдячні Богові за досягнуті успіхи в служінні, та молимось про Господнє благословення на майбутнє. 

Основними напрямками діяльності відділу на 2010 рік ми вбачаємо:

–    сприяти формуванню команд дитячих працівників з досвідчених фахівців в обласних об’єднаннях, розвивати командну роботу в дитячому служінні та подбати про фінансову підтримку для працівників команд, що дасть можливість для них більше віддавати часу для служіння;

–    розвивати та навчати нових працівників дитячого служіння та дбати про духовний і  професійний ріст працюючих служителів;
–    проводити євангелізаційну роботу серед дітей України, використовуючи різні форми та методи роботи з дітьми та тісно співпрацюючи з помісними церквами;
–    підготувати  команди короткотермінового служіння із студентів КБІ, молоді церков для проведення дитячих євангелізацій в Луганській, Донецькій, Вінницькій, Черкаській обл. та  в Криму з метою зміцнення і підтримки дитячого служіння в цих обласних об’єднаннях; 
–    сприяти  християнському вихованню дітей в сім’ї та в церкві через співпрацю батьків, пасторів церкви та дитячих служителів, а для цього проводити навчальні семінари, конференції для батьків, вчителів НШ як в помісних церквах так і в регіонах та областях;
–    розробити та розповсюдити навчально-методичі матеріали для недільних шкіл – «Навчальна програма для учнів НШ», для християнських таборів –  «Плід духа», «По Його слідах», «Молитва «Отче наш», для працівників – «Методичні вказівки щодо підготовки інструкторів НШ» та «Методичний посібник для навчання вчителів НШ», т.д.
–    зміцнювати матеріально-технічну базу, що використовується  для проведення дитячих заходів (придбання спортінвентаря, комп’ютерної техніки, канцтоварів, т.і.).

Щиро вдячні всім церквам, служителям, братам і сестрам які підтримують нас молитвами та матеріально. 
Нехай Господь благословить вас та сповнить бажанням служити Йому. Моліться за працівників відділу дитячого служіння, за дітей , з якими ми працюємо та за всіх дітей України, щоб вони пізнали Бога і служили Йому.

Координатор відділу дитячого служіння ЦХВЄУ,
Л. Ф.Оніщук

Попередня НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для недільних шкіл
Наступна Чьи же вы дети, сироты?

Вам також може сподобатися

Служіння дітям і підліткам

Молодь луцької «Церкви Христа Спасителя» протягом літа послужила в таборах для 1700 дітей та підлітків    

Літо дарує особливу можливість розповісти дітям про Спасителя Ісуса Христа.

Служіння дітям і підліткам

Пасхальна версія мультфільму «Суперкнига»

     «Триває реєстрація на участь у Пасхальному показі нової «Суперкниги». Зареєструвавшись на сайті Клубу Суперкниги, ви зможете на Пасху організувати показ нового мультиплікаційного фільму…

Служіння дітям і підліткам